Dövlət və Özəl müəssisələrdə ümumi spesifik tələbləri müəyyənləşdirmək məqsədi ilə Tədqiqat Sorğusu

Dövlət və Özəl müəssisələrdə ümumi spesifik tələbləri müəyyənləşdirmək məqsədi ilə Tədqiqat Sorğusu


 

Dövlət / Özəl müəssisələrdə ümumi və spesifik tələbləri müəyyənləşdirən

TƏDQİQAT SORĞUSU

Sorğu Anketi

Alınmış ilkin məlumatların məxfiliyinə zəmanət verilir

 

Hörmətli rəhbərlər və mütəxəssislər!

Mövcud sorğu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planında “Sektorlar üzrə tələblərin qarşılanmasına dəstək verilməsi” prioritet istiqamətinə əsasən həyata keçirilir. Sorğuda məqsəd cari il (2017) və qarşıdakı 3 il ərzində (2018-2020) müəssisənizdə ehtiyac duyulan ümumi və spesifik tələblərin müəyyənləşdirilməsindən və həmin tələblər əsasında Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən müvafiq ixtisaslı kadrların hazırlanması üçün siyasətin formalaşdırılmasından ibarətdir.

Bütün sualların cavablandırılması xahiş olunur.

 

 

Sorğuda suallara cavab verən şəxs:

Adı və soyadı:

 

Tutduğu vəzifə:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

 

Sorğuda iştirak edən təşkilat:

Təşkilatın adı:

 

Hüquqi ünvanı:

 

Poçt indeksi:

 

İstehsalat ünvanı:

 

 

Sual 1. Müəssisəniz neçə ildir fəaliyyət göstərir?

☐        1-5 il

☐        5-10 il

☐        10 ildən çox

 

Sual 2. Hazırda müəssisənizdə çalışan daimi işçilərin sayı

☐        10-50 nəfər

☐        50-100 nəfər

☐        100 nəfərdən çox

 

Sual 3. Hazırda müəssisənizdə çalışan mövsümi işçilərin sayı

☐        10-50 nəfər

☐        50-100 nəfər

☐        100 nəfərdən çox

 

Sual 4. 2018-2020-ci illərdə müəssisənizə cəlb olunacaq əlavə işçilərin sayı

☐        10-50 nəfər

☐        50-100 nəfər

☐        100 nəfərdən çox

 

Sual 5. Müəssisənizdə işləyən peşə təhsili məzunlarının sayı

☐        işləmir

☐        1-10 nəfər işləyir

☐        20-30 nəfər işləyir

☐        30-dan çox nəfər işləyir

 

Sual 6. Müəssisənizdə işləyən (olduğu halda) peşə təhsili məzunlarının peşə hazırlığı səviyyəsi Sizi qane edirmi 

☐        qane edir

☐        qane etmir

☐        qismən qane edir

 

Sual 7. Hazırda müəssisənizdə hansı ixtisaslı kadrlara ehtiyac duyulur?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

 

 

Sual 8. 2018-2020-ci illərdə müəssisənizdə ehtiyac duyulacaq ixtisaslı kadrlar

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Sual 9. Peşə təhsili müəssisələri ilə əməkdaşlıq edirsinizmi?

☐        əməkdaşlıq edirik

☐        əməkdaşlıq etmirik

☐        əməkdaşlıq etmirik, lakin əməkdaşlıqda maraqlıyam

 

Sual 10. Peşə təhsili müəssisələri ilə işəgötürənlər arasında əməkdaşlığın daha effektiv olması ilə bağlı təklifləriniz

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Əməkdaşlıq üçün təşəkkür edirik!